Uddannelse, Laurits

1. Svendebrev, Kontormaskinemekaniker
2. Svendebrev, Automatikmekaniker.

3. Teknonomuddannelse, driftsteknisk linje.
4. Værkmester uddannelse.
5. Værkstedsledelse, eksplosivstofværksted.
6. Grundlægende lederuddannelse.
7. Akademiuddannelse, Lederskab.
8. Akademiuddannelse. specialforløb for ledelse
9. Voksen Pædagogisk Grundkursus.

10. Sikkerhedsledelse §9
11. Miljøledelse tilstandsvurdering.
12. Produktionsteknisk Grundkursus.
13. Kvalitetssikringssystem, Rektron

14. AIA instalation
15. Sikringsanlæg, projektering
16. Alarmanlæg, adresserbar
17. AIA design af anlæg
18. TV overvågning, grundlægende
19. Brand, enkle installationer
20. Brand, tætning af installationsgennemføringer
21. Brand, installation af ABA og rumslukning
22. Brand, projektering af alarmanlæg.

23. Tekstbehandling
24. Regneark, Grafik
25. MSDos, dBase III+
26. Intensiv Engelsk
27. Intensiv Tysk
28. Primavera grundkursus

29. Fejlfinding på anlæg trin 2
30. Fejlfinding på anlæg trin 3
31. Fejlfinding på anlæg trin 4.
32. Introduktion i Mikroprocessor
33. Styringsteknik-trykluft, 1
34. PLC trin 1
35. PLC trin 2.
36. PLC Analog
37. PLC Sekventiel
38. PLC udvidet Step7
39. SIEMENS S7 programmering.

40. ProJob Datafangst
41. ProJob Datafangst, Avanceret
42. ProTid Datafangst

43. DeMars Grundkursus 1.
44. DeMars Lagerstyring FA
45. DeMars Lagerstyring FORMAT
46. DeMars PM
47. DeMars Myndighedsbeholdning
48. DeMars Intern afregning.
49. DeMars Vedligeholdelse værksted

50. Sprængningsuddannelse, Sirius
51. Saluterings kursus
52. Brandbekæmpelse.
53. CF, gruppefører
54. Skibsbygger 1
55. Lysbuesvejsning adgangskursus.
56. Lysbuesvejsning Stumsømme LS1
57. Lysbuesvejsning Kantsømme LK1
58. Svejsning af Stumsømme LI3
59. Drejning 1
60. Drejning 2
61. Kontormaskineelektronik 1
62. Kontormaskineelektronik 2
63. Truck Certifikat
64. Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere
65. Minilæsser Weidemann, bruger kursus
65. Minilæsser Weidemann, seervice kursus

66. EU-Uddannnelsesbevis, Bus
67. BAB1 Introduktion til offentlig servicetrafik
66. BAB2 Befording af sygdoms- og alderssvækkede passagerer.
66. BAB3 Befording af fysisk handicappede passagerer.